fot. Daniel Siwak
bilety i taryfy komunikacja miejska pasażerowie

Nowa taryfa biletowa od 1 maja 2021. Tańsze bilety miesięczne tylko z Kartą Łodzianina

Dla jednych podwyżka, dla innych jej brak. Tak wygląda nowa taryfa biletowa za podróż łódzkimi tramwajami i autobusami, która obowiązuje od 1 maja 2021 roku. Wszystko za sprawą uchwały Rady Miejskiej w Łodzi nr XL/1228/21, która wprowadza nowe opłaty za przejazd. Po nieco ponad roku zmienią się ceny biletów okresowych – pięciodniowych, miesięcznych, kwartalnych, czy rocznych. Więcej pasażerowie zapłacą również za miesięczny kolejowo-komunikacyjny Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA), miesięczny Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki (WBŁP), a także miesięczny Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski (WBŁZ).

Bez zmian pozostają bilety czasowe (do 31 grudnia 2021 r.), jednodniowe, weekendowe oraz hybrydowy Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski. Nowa taryfa to przede wszystkim dostosowanie opłat do uruchomionej 1 marca 2021 r. Karty Łodzianina. Przede wszystkim przewidziano zniżki na bilety okresowe. Chociaż to tak naprawdę brak podwyżki w stosunku do pozostałych “niełódzkich” użytkowników komunikacji miejskiej. Niektóre bilety, jak Bilet Seniora czy Bilet Juniora, dostępne będą tylko dla posiadaczy Karty Łodzianina – w wersji plastikowej lub w aplikacji.

Warto przypomnieć, że od 1 lutego 2020 roku legitymacja szkolna i studencka oprócz formy papierowej lub plastikowej może być również okazywana w postaci mLegitymacji w aplikacji mObywatel. Osoby, które do potwierdzania swoich uprawnień potrzebują dokumentu tożsamości, także będą mogły potwierdzać tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel. Uprawnienie do ulgi w przypadku doktorantów będzie przysługiwało tylko w odniesieniu do uczelni mających siedzibę na terenie Łodzi i wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji doktoranta.

BILETY CZASOWE (STREFA 1+2) – LINIE DZIENNE I NOCNE

Czasowe bilety strefy 1+2 uprawniają do przejazdów z przesiadkami w granicach administracyjnych miasta Łodzi oraz w granicach administracyjnych gmin, z którymi miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne.

STREFA TARYFOWA 1+2 NA WSZYSTKIE LINIE
RODZAJ BILETÓW normalny ulgowy
Bilet 20-minutowy (ważny 40 minut) 3,00 zł 1,50 zł
Bilet 40-minutowy (ważny 60 minut) 3,80 zł 1,90 zł
BILETY OKRESOWE (STREFA 1) – LINIE DZIENNE I NOCNE

Bilety strefy 1 uprawniają do okresowych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi w granicach administracyjnych miasta Łodzi.

Bilet jednodniowy jest ważny od momentu jego skasowania do godz. 23.59 tego samego dnia. Bilet weekendowy jest ważny od godz. 18.00 w piątek do godz. 03:00 w najbliższy poniedziałek. Bilet pięciodniowy jest ważny od momentu jego skasowania przez pięć kolejnych dni.

STREFA TARYFOWA 1 NA WSZYSTKIE LINIE
(bez Karty Łodzianina)
NA WSZYSTKIE LINIE
(z Kartą Łodzianina)
RODZAJ BILETÓW normalny ulgowy normalny ulgowy
Bilet jednodniowy na okaziciela
12,00 zł 6,00 zł
Bilet weekendowy na okaziciela
12,00 zł 6,00 zł
Bilet 5-dniowy na okaziciela
44,00 zł 22,00 zł
Bilet 30-dniowy imienny 116,00 zł 58,00 zł 96,00 zł 48,00 zł
Bilet 30-dniowy na okaziciela 174,00 zł 84,00 zł
Bilet 90-dniowy imienny 288,00 zł 144,00 zł 240,00 zł 120,00 zł
Bilet 90-dniowy na okaziciela 432,00 zł 216,00 zł
Bilet roczny imienny
744,00 zł 384,00 zł
BILETY OKRESOWE (STREFA 2) – LINIE DZIENNE I NOCNE

Bilety strefy 2 uprawniają do okresowych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego tylko w granicach administracyjnych gmin, z którymi miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne.

STREFA TARYFOWA 2 NA WSZYSTKIE LINIE
(bez Karty Łodzianina)
NA WSZYSTKIE LINIE
(z Kartą Łodzianina)
RODZAJ BILETU normalny ulgowy normalny ulgowy
Bilet 30-dniowy imienny 78,00 zł 39,00 zł 64,00 zł 32,00 zł
BILETY OKRESOWE (STREFA 1+2) – LINIE DZIENNE I NOCNE

Bilety strefy 1+2 uprawniają do okresowych przejazdów w granicach administracyjnych miasta Łodzi oraz w granicach administracyjnych gmin, z którymi miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne.

Bilet jednodniowy jest ważny od momentu jego skasowania do godz. 23.59 tego samego dnia. Bilet weekendowy jest ważny od godz. 18.00 w piątek do godz. 03:00 w najbliższy poniedziałek. Bilet pięciodniowy jest ważny od momentu jego skasowania przez pięć kolejnych dni.

STREFA TARYFOWA 1+2 NA WSZYSTKIE LINIE
(bez Karty Łodzianina)
NA WSZYSTKIE LINIE
(z Kartą Łodzianina)
RODZAJ BILETÓW normalny ulgowy normalny ulgowy
Bilet jednodniowy na okaziciela
14,40 zł 7,20 zł
Bilet weekendowy na okaziciela
14,40 zł 7,20 zł
Bilet 5-dniowy na okaziciela
52,00 zł 26,00 zł
Bilet 30-dniowy imienny 140,00 zł 70,00 zł 116,00 zł 58,00 zł
Bilet 30-dniowy na okaziciela 208,00 zł 104,00 zł
Bilet 90-dniowy imienny 346,00 zł 173,00 zł 288,00 zł 144,00 zł
Bilet 90-dniowy na okaziciela 520,00 zł 260,00 zł
Bilet roczny imienny
930,00 zł 465,00 zł

LINIE KURSUJĄCE W STREFIE 1 (miasto Łódź)
2, 3A, 3B, 5, 7, 8A, 8B, 9, 10A, 10B, 11A, 11B, 12A, 12B, 14, 15, 17, 18, Z1, Z3, Z6, Z13, 51A, 52, 53A, 53E, 54A, 54B, 55, 57, 58A, 58B, 59, 60D, 62, 63, 64A, 64B, 65A, 65B, 66, 68A, 68B, 69A, 69B, 70, 71A, 71B, 72A, 72B, 73, 74A, 74B, 75A, 75B, 76, 77, 80, 81, 82A, 83, 85A, 85B, 86A, 86B, 87A, 87B, 89, 90A, 91A, 93, 96A, 96B, 96C, 97B, 99, H, W, N1B, N2, N3A, N3B, N4A, N4C, N5A, N6, N7A, N7B, N8

LINIE KURSUJĄCE W STREFIE 1 (miasto Łódź) I W STREFIE 2 (poza Łodzią)
Z41, 43A, 43B, Z45, Z46, 50A, 50B, 50C, 51B, 53B, 53C, 53D, 54C, 54D, 56, 60A, 60B, 60C, 61, 78, 82B, 84A, 84B, 90B, 91B, 91C, 92A, 92B, 94, 97A, 6MUK, 201, 202, G1, G2, N1A, N5B, N9

BILETY DEDYKOWANE (STREFA 1+2) – LINIE DZIENNE I NOCNE

Bilet seniora dostępny jest dla osób, które ukończyły 65. rok życia. Po ukończeniu 70 lat przejazdy są bezpłatne. Bilet juniora dostępny jest dla dzieci od 4. roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole oraz dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, nie dłużej niż do 18. roku życia.

Wspomniane rodzaje biletów dostępne tylko dla posiadaczy Karty Łodzianina tj. między innymi dla osób rozliczających w Łodzi podatek dochodowy od osób fizycznych, będących pełnoletnimi uczniami liceum, technikum bądź szkoły zawodowej czy studentami uczelni wyższej w mieście.

STREFA TARYFOWA 1+2 NA WSZYSTKIE LINIE
(tylko z Kartą Łodzianina)
RODZAJ BILETÓW strefa 1
strefa 1+2
Bilet Seniora 30-dniowy imienny 25,00 zł 35,00 zł
Bilet Seniora roczny imienny 250,00 zł 350,00 zł
Bilet Juniora 30-dniowy imienny 10,00 zł 15,00 zł
Bilet Juniora roczny imienny 100,00 zł 150,00 zł
TARYFA PRZYSTANKOWA (STREFA 1, 2, 1+2) – LINIE DZIENNE

Czasowe bilety strefy 1, 2 lub 1+2 uprawniają do przejazdów w granicach administracyjnych miasta Łodzi oraz/lub w granicach administracyjnych gmin, z którymi miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne.

Taryfa przystankowa w systemie OPS (Open Payment System) obowiązuje aktualnie tylko na tramwajowych liniach 10A i 10B. Po wejściu do pojazdu (aby rozpocząć kontrakt) oraz przed wyjściem z pojazdu (aby zakończyć kontrakt) należy przyłożyć kartę płatniczą do terminala.

STREFA TARYFOWA 1, 2, 1+2 NA WYBRANE LINIE
RODZAJ KONTRAKTU
normalny ulgowy
Pierwszy i drugi przystanek
0,60 zł 0,30 zł
Od 3 do 7 przystanków (za każdy) 0,20 zł 0,10 zł
Od 8 do 13 przystanków(za każdy) 0,10 zł 0,05 zł
Od 14 do 20 przystanków (za każdy) 0,08 zł 0,04 zł
Powyżej 21 przystanków (za każdy) 0,06 zł 0,03 zł
OPŁATY DODATKOWE ZA BRAK ULGI LUB WAŻNEGO BILETU

Opłata dodatkowa wystawania jest w formie blankietu Wezwania do zapłaty, potocznie nazywanego “mandatem”, którym de facto nie jest. Kontroler biletów wystawia ją na podstawie okazanego dokumentu tożsamości w przypadku:
– braku ważnego biletu na przejazd komunikacją miejską;
– braku dokumentu uprawniającego do ulgi na przejazd komunikacją miejską;
– braku uprawnień do ulgi wskazanej na bilecie na przejazd komunikacją miejską.

Uwaga! W przypadku konieczności wystawienia Wezwania do zapłaty, nieokazanie dokumentu tożsamości kontrolerowi biletów będzie skutkowało wezwaniem patrolu policji, w celu identyfikacji pasażera.

OPŁATY DODATKOWE ZA BRAK ODPOWIEDNICH DOKUMENTÓW
TERMIN PŁATNOŚCI
RODZAJ OPŁATY
do 7 dni po 7 dniach
Opłata za BRAK WAŻNEGO BILETU 351,80 zł 177,80 zł
Opłata za BRAK DOKUMENTU O ULDZE 349,90 zł 175,90 zł
Opłata za BRAK UPRAWNIEŃ DO ULGI 235,80 zł 119,80 zł
OPŁATA MANIPULACYJNA za anulowanie 15,00 zł

<strong>Zobacz pełną taryfę Lokalnego Transportu Zbiorowego w Łodzi od 1.05.2021</strong>

Dodaj komentarz

Kliknij tutaj, aby dodać komentarz

ARCHIWUM

STREFA SPOŁECZNOŚCIOWA

DOCENIASZ MOJĄ PASJĘ?

Postaw mi kawę na buycoffee.to

INFORMATOR KOMUNIKACYJNY