fot. Daniel Siwak
bilety i taryfy komunikacja miejska pasażerowie

Nowa taryfa biletowa od 1 marca 2022. Wraca wydłużony czas biletów jednorazowych

Jeżeli ktoś nie kupił jeszcze biletów na nowy miesiąc, kwartał czy rok, to nie ma co tracić czasu. Poniedziałek, 28 lutego będzie ostatnim dniem, w którym pasażerowie będą mogli kupić bilety okresowe jeszcze w starej cenie. Od wtorku, 1 marca będzie obowiązywała nowa taryfa biletowa na podróż łódzkimi tramwajami i autobusami. Wszystko za sprawą uchwały Rady Miejskiej w Łodzi nr LIII/1613/22, która wprowadza nowe opłaty za przejazd. Więcej kosztować będzie także miesięczny Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA), miesięczny Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki (WBŁP), a także miesięczny Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski (WBŁZ).

Jednocześnie Łódzka Kolei Aglomeracyjna oraz Polregio urealniły (do wartości nowej taryfy Lokalnego Transportu Zbiorowego w Łodzi) ceny biletów strefowych w strefie A. Związane jest to z pełnym honorowaniem kolejowo-komunikacyjnym biletów, które obowiązuje już piąty rok. Zbliżająca się 30-procentowa podwyżka jest już drugą w ciągu niespełna roku. Poprzednia zmiana taryfy nastąpiła 1 maja 2021 roku i była podyktowana dostosowaniem opłat do uruchomionej 1 marca 2021 roku Karty Łodzianina.

Warto pamiętać, że legitymacja szkolna i studencka oprócz formy papierowej lub plastikowej może być również okazywana w postaci mLegitymacji w aplikacji mObywatel. Osoby, które do potwierdzania swoich uprawnień potrzebują dokumentu tożsamości, także będą mogły potwierdzać tożsamość przy pomocy aplikacji mObywatel. Uprawnienie do ulgi w przypadku doktorantów będzie przysługiwało tylko w odniesieniu do uczelni mających siedzibę na terenie Łodzi i wyłącznie na podstawie ważnej legitymacji doktoranta.

KOLEJOWO-KOMUNIKACYJNE HONOROWANIE BILETÓW

Kolejny rok obowiązuje wzajemne honorowanie biletów w granicach miasta Łodzi ograniczonych stacjami/przystankami kolejowymi: Łódź Lublinek, Łódź Radogoszcz Zachód, Łódź Radogoszcz Wschód i Łódź Andrzejów.

Oznacza to, że pasażer, który posiada jednorazowy/okresowy bilet na autobus lub tramwaj MPK Łódź, może podróżować pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej lub Polregio na terenie naszego miasta. Z kolei podróżny posiadający bilet strefowy (w strefie A) jednorazowy/okresowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej lub Polregio, bez przeszkód pojedzie autobusem lub tramwajem MPK Łódź. Honorowanie biletów Lokalnego Transportu Zbiorowego w Łodzi nie dotyczy przejazdów w pociągach PKP Intercity.

BILETY CZASOWE (STREFA 1+2) – LINIE DZIENNE I NOCNE

Czasowe bilety strefy 1+2 uprawniają do przejazdów z przesiadkami w granicach administracyjnych miasta Łodzi oraz w granicach administracyjnych gmin, z którymi miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne. Wydłużony czas przejazdu dla tego typu biletów będzie obowiązywał do 31 grudnia 2023 roku.

STREFA TARYFOWA 1+2 NA WSZYSTKIE LINIE
RODZAJ BILETÓW normalny ulgowy
Bilet 20-minutowy (ważny 40 minut) 4,00 zł 2,00 zł
Bilet 40-minutowy (ważny 60 minut) 5,00 zł 2,50 zł
BILETY OKRESOWE (STREFA 1) – LINIE DZIENNE I NOCNE

Bilety strefy 1 uprawniają do okresowych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi w granicach administracyjnych miasta Łodzi.

Bilet jednodniowy jest ważny od momentu jego skasowania do godz. 23.59 tego samego dnia. Bilet weekendowy jest ważny od godz. 18.00 w piątek do godz. 03:00 w najbliższy poniedziałek. Bilet pięciodniowy jest ważny od momentu jego skasowania przez pięć kolejnych dni.

STREFA TARYFOWA 1 NA WSZYSTKIE LINIE
(bez Karty Łodzianina)
NA WSZYSTKIE LINIE
(z Kartą Łodzianina)
RODZAJ BILETÓW normalny ulgowy normalny ulgowy
Bilet jednodniowy na okaziciela
16,00 zł 8,00 zł
Bilet weekendowy na okaziciela
16,00 zł 8,00 zł
Bilet 5-dniowy na okaziciela
57,00 zł 28,50 zł
Bilet 30-dniowy imienny 152,00 zł 76,00 zł 126,00 zł 63,00 zł
Bilet 30-dniowy na okaziciela 228,00 zł 114,00 zł
Bilet 90-dniowy imienny 376,00 zł 188,00 zł 312,00 zł 156,00 zł
Bilet 90-dniowy na okaziciela 562,00 zł 281,00 zł
Bilet roczny imienny
1008,00 zł 504,00 zł
BILETY OKRESOWE (STREFA 2) – LINIE DZIENNE I NOCNE

Bilety strefy 2 uprawniają do okresowych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego tylko w granicach administracyjnych gmin, z którymi miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne.

STREFA TARYFOWA 2 NA WSZYSTKIE LINIE
(bez Karty Łodzianina)
NA WSZYSTKIE LINIE
(z Kartą Łodzianina)
RODZAJ BILETU normalny ulgowy normalny ulgowy
Bilet 30-dniowy imienny 102,00 zł 51,00 zł 84,00 zł 42,00 zł
BILETY OKRESOWE (STREFA 1+2) – LINIE DZIENNE I NOCNE

Bilety strefy 1+2 uprawniają do okresowych przejazdów w granicach administracyjnych miasta Łodzi oraz w granicach administracyjnych gmin, z którymi miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne.

Bilet jednodniowy jest ważny od momentu jego skasowania do godz. 23.59 tego samego dnia. Bilet weekendowy jest ważny od godz. 18.00 w piątek do godz. 03:00 w najbliższy poniedziałek. Bilet pięciodniowy jest ważny od momentu jego skasowania przez pięć kolejnych dni.

STREFA TARYFOWA 1+2 NA WSZYSTKIE LINIE
(bez Karty Łodzianina)
NA WSZYSTKIE LINIE
(z Kartą Łodzianina)
RODZAJ BILETÓW normalny ulgowy normalny ulgowy
Bilet jednodniowy na okaziciela
20,00 zł 10,00 zł
Bilet weekendowy na okaziciela
20,00 zł 10,00 zł
Bilet 5-dniowy na okaziciela
68,00 zł
34,00 zł
Bilet 30-dniowy imienny 182,00 zł 91,00 zł 152,00 zł 76,00 zł
Bilet 30-dniowy na okaziciela 272,00 zł 136,00 zł
Bilet 90-dniowy imienny 450,00 zł 225,00 zł 376,00 zł 188,00 zł
Bilet 90-dniowy na okaziciela 676,00 zł 338,00 zł
Bilet roczny imienny
1210,00 zł 605,00 zł

LINIE KURSUJĄCE W STREFIE 1 (miasto Łódź)
2, 3A, 3B, 5, 7, 8A, 8B, 9, 10A, 10B, 11, 12B, 14, 15, 17, 18, Z1, Z3, Z6, Z13, 51A, 52, 53A, 53E, 54A, 54B, 55, 57, 58A, 58B, 59, 60D, 62, 63, 64A, 64B, 65A, 65B, 66, 68, 69A, 69B, 70, 71A, 71B, 72A, 72B, 73, 75A, 75B, 76, 77, 80, 81, 82A, 83, 85, 86B, 87A, 87B, 89, 90A, 91A, 93, 96A, 96B, 96C, 97B, 99, H, W, N1B, N2, N3A, N3B, N4A, N4C, N5A, N6, N7A, N7B, N8

LINIE KURSUJĄCE W STREFIE 1 (miasto Łódź) I W STREFIE 2 (poza Łodzią)
6, Z41, 43A, 43B, 50B, 50C, 51B, 53B, 53C, 53D, 54C, 54D, 56, 60A, 60B, 60C, 61, 78, 82B, 84A, 84B, 90B, 91B, 91C, 92A, 92B, 94, 97A, 6MUK, 201, 202, F3, G1, G2, N1A, N4B, N5B, N9

BILETY DEDYKOWANE (STREFA 1+2) – LINIE DZIENNE I NOCNE

Bilet seniora dostępny jest dla osób, które ukończyły 65. rok życia. Po ukończeniu 70 lat przejazdy są bezpłatne. Bilet juniora dostępny jest dla dzieci od 4. roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole oraz dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, nie dłużej niż do 18. roku życia.

Wspomniane rodzaje biletów dostępne tylko dla posiadaczy Karty Łodzianina tj. między innymi dla osób rozliczających w Łodzi podatek dochodowy od osób fizycznych, będących pełnoletnimi uczniami liceum, technikum bądź szkoły zawodowej czy studentami uczelni wyższej w mieście.

STREFA TARYFOWA 1+2 NA WSZYSTKIE LINIE
(tylko z Kartą Łodzianina)
RODZAJ BILETÓW strefa 1
strefa 1+2
Bilet Seniora 30-dniowy imienny 34,00 zł 46,00 zł
Bilet Seniora roczny imienny 326,00 zł 456,00 zł
Bilet Juniora 30-dniowy imienny 13,00 zł 20,00 zł
Bilet Juniora roczny imienny 130,00 zł 196,00 zł
TARYFA PRZYSTANKOWA (STREFA 1, 2, 1+2) – LINIE DZIENNE

Czasowe bilety strefy 1, 2 lub 1+2 uprawniają do przejazdów w granicach administracyjnych miasta Łodzi oraz/lub w granicach administracyjnych gmin, z którymi miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne.

Taryfa przystankowa w systemie OPS (Open Payment System) obowiązuje aktualnie tylko na tramwajowych liniach 10A i 10B. Po wejściu do pojazdu (aby rozpocząć kontrakt) oraz przed wyjściem z pojazdu (aby zakończyć kontrakt) należy przyłożyć kartę płatniczą do terminala zamontowanego we wnętrzu.

STREFA TARYFOWA 1, 2, 1+2 NA WYBRANE LINIE
RODZAJ KONTRAKTU
normalny ulgowy
Pierwszy i drugi przystanek
0,80 zł 0,40 zł
Od 3 do 7 przystanków (za każdy) 0,26 zł 0,13 zł
Od 8 do 13 przystanków(za każdy) 0,14 zł 0,07 zł
Od 14 do 20 przystanków (za każdy) 0,10 zł 0,05 zł
Powyżej 21 przystanków (za każdy) 0,08 zł 0,04 zł
OPŁATY DODATKOWE ZA BRAK ULGI LUB WAŻNEGO BILETU

Opłata dodatkowa wystawania jest w formie blankietu Wezwania do zapłaty, potocznie nazywanego “mandatem”, którym de facto nie jest. Kontroler biletów wystawia ją na podstawie okazanego dokumentu tożsamości w przypadku:
– braku ważnego biletu na przejazd komunikacją miejską;
– braku dokumentu uprawniającego do ulgi na przejazd komunikacją miejską;
– braku uprawnień do ulgi wskazanej na bilecie na przejazd komunikacją miejską.

Uwaga! W przypadku konieczności wystawienia Wezwania do zapłaty, nieokazanie dokumentu tożsamości kontrolerowi biletów będzie skutkowało wezwaniem patrolu policji, w celu identyfikacji pasażera.

OPŁATY DODATKOWE ZA BRAK ODPOWIEDNICH DOKUMENTÓW
TERMIN PŁATNOŚCI
RODZAJ OPŁATY
do 7 dni po 7 dniach
Opłata za BRAK WAŻNEGO BILETU 233,00 zł 461,00 zł
Opłata za BRAK DOKUMENTU O ULDZE 230.50 zł 458,50 zł
Opłata za BRAK UPRAWNIEŃ DO ULGI 157,00 zł 309,00 zł
OPŁATA MANIPULACYJNA za anulowanie 15,00 zł

<strong>Zobacz pełną taryfę Lokalnego Transportu Zbiorowego w Łodzi od 1.03.2022 r.</strong>

ARCHIWUM

STREFA SPOŁECZNOŚCIOWA

DOCENIASZ MOJĄ PASJĘ?

Postaw mi kawę na buycoffee.to

INFORMATOR KOMUNIKACYJNY