komunikacja miejska pasażerowie tunel średnicowy

Latem przejazd przez Śródmieście będzie, ale nie bez utrudnień

fot. Daniel Siwak
Moja propozycja zmian w komunikacji

Tak jak już wspomniałem wcześniej trudno ocenić kiedy faktycznie rozpoczęłyby się utrudnienia dla łodzian. Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego – nie przekazuje jeszcze takich informacji. Na ten temat nie wypowiada się także Zarząd Dróg i Transportu. Stawiam, że nastąpi to nie wcześniej niż między lipcem a wrześniem tego roku. Stąd do poniższych propozycji przyjąłem stan na koniec stycznia 2020 roku.

Linia 2 TRASA BEZ ZMIAN
KOCHANÓWKA – Aleksandrowska, Limanowskiego, Zachodnia, aleja Kościuszki, Piotrkowska, plac Niepodległości, Rzgowska, Dąbrowskiego – DWORZEC ŁÓDŹ DĄBROWA – Dąbrowskiego, Rzgowska, plac Niepodległości, Piotrkowska, aleja Kościuszki, Zachodnia, Limanowskiego, Aleksandrowska – KOCHANÓWKA

Przy zachowaniu tymczasowej przejezdności skrzyżowania ulic Zielonej z aleją Kościuszki i ulicą Zachodnią nie byłoby potrzeby zmiany trasy linii 2.

Linia 3 TRASA BEZ ZMIAN
CHOJNY KURCZAKI – Rzgowska, plac Niepodległości, Piotrkowska, aleja Mickiewicza, aleja Kościuszki, Zachodnia, Zgierska, Dolna, Łagiewnicka, rondo Powstańców 1863 r., Warszawska – MARYSIN SKRZYDLATA – Warszawska, rondo Powstańców 1863 r., Łagiewnicka, Dolna, Zgierska, Zachodnia, aleja Kościuszki, aleja Mickiewicza, Piotrkowska, plac Niepodległości, Rzgowska – CHOJNY KURCZAKI

Przy zachowaniu tymczasowej przejezdności skrzyżowania ulic Zielonej z aleją Kościuszki i ulicą Zachodnią nie byłoby potrzeby zmiany trasy linii 3.

Linia 6 ZMIANA TRASY
DWORZEC ŁÓDŹ ŻABIENIEC – Limanowskiego, Zachodnia, Ogrodowa, Północna, Kilińskiego, rodziny Poznańskich, Polskiej Organizacji Wojskowej, Narutowicza, Kopcińskiego, aleja Piłsudskiego, aleja Mickiewicza, aleja Kościuszki, Żwirki, Piotrkowska, plac Reymonta, Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińska – WIDZEW AUGUSTÓW – Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, plac Reymonta, Piotrkowska, Żwirki, aleja Mickiewicza, aleja Piłsudskiego, Kopcińskiego, Narutowicza, Polskiej Organizacji Wojskowej, rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Północna, Ogrodowa, Zachodnia, Limanowskiego – DWORZEC ŁÓDŹ ŻABIENIEC

Zmiana trasy linii 6 spowodowałaby pozostawienie komunikacja na ulicy Przybyszewskiego. Poza tym na ulicy Kopcińskiego i Narutowicza zastąpiłaby przekierowaną na trasę W-Z linię 13. Niewielka modyfikacja na obszarze Starego Miasta pozwoli także zachować trasę do dworca Łódź Żabieniec.

Linia 7 TRASA SKRÓCONA
ALEJA KOŚCIUSZKI – aleja Kościuszki, Żwirki, Piotrkowska, plac Reymonta, Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińska – WIDZEW AUGUSTÓW – Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, plac Reymonta, Piotrkowska, aleja Mickiewicza – ALEJA KOŚCIUSZKI

Wariant minimalistyczny, to skrócenie trasy linii 7 do skrzyżowania alei Kościuszki i alei Mickiewicza. Dalsza podróż na północ była by możliwa tramwajami linii 2, 3, 6 czy 11A, 11B. Wówczas zachowana byłaby także komunikacja na ulicy Przybyszewskiego. W grę mogłoby też wejść całkowite zawieszenie kursowania linii.

Linia 9 TRASA SKRÓCONA
OLECHÓW – aleja Ofiar Terroryzmu 11 Września, Odnowiciela, Hetmańska, Rokicińska, aleja Piłsudskiego, Kopcińskiego, Narutowicza, Polskiej Organizacji Wojskowej, rodziny Poznańskich – DWORZEC ŁÓDŹ FABRYCZNA – rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Narutowicza, Kopcińskiego, aleja Piłsudskiego, Rokicińska, Hetmańska, Odnowiciela, aleja Ofiar Terroryzmu 11 Września – OLECHÓW

Skrócenie trasy tramwajowej linii 9 do dworca Łódź Fabryczna, wydaje się być najlepszym wyjściem na jej zachowanie. Kontynuowanie podróży w kierunku ścisłego Centrum czy Zdrowia byłoby wtedy możliwe zastępczą linią Z9, odjeżdżającą z dworca Łódź Fabryczna.

Linia 11A TRASA BEZ ZMIAN
CHOJNY KURCZAKI – Rzgowska, plac Niepodległości, Piotrkowska, aleja Mickiewicza, aleja Kościuszki, Zachodnia, Zgierska – HELENÓWEK – Zgierska, Zachodnia, aleja Kościuszki, aleja Mickiewicza, Piotrkowska, plac Niepodległości, Rzgowska – CHOJNY KURCZAKI

Przy zachowaniu tymczasowej przejezdności skrzyżowania ulic Zielonej z aleją Kościuszki i ulicą Zachodnią nie byłoby potrzeby zmiany trasy linii 11A.

Linia 11B TRASA BEZ ZMIAN
CHOCIANOWICE IKEA – Pabianicka, rondo Lotników Lwowskich, Pabianicka, plac Niepodległości, Piotrkowska, aleja Mickiewicza, aleja Kościuszki, Zachodnia, Zgierska – HELENÓWEK – Zgierska, Zachodnia, aleja Kościuszki, aleja Mickiewicza, Piotrkowska, plac Niepodległości, Pabianicka, rondo Lotników Lwowskich, Pabianicka – CHOCIANOWICE IKEA

Przy zachowaniu tymczasowej przejezdności skrzyżowania ulic Zielonej z aleją Kościuszki i ulicą Zachodnią nie byłoby potrzeby zmiany trasy linii 11A.

Linia 12 ZMIANA TRASY
RETKINIA – aleja Wyszyńskiego, Bratysławska, Karolewska, aleja Bandurskiego, aleja Włókniarzy, Kopernika, Gdańska, Legionów, plac Wolności, Pomorska, Kilińskiego, rodziny Poznańskich, Polskiej Organizacji Wojskowej, Narutowicza, Konstytucyjna, Pomorska, działki, Telefoniczna, Giewont – STOKI – Giewont, Telefoniczna, działki, Pomorska, Konstytucyjna, Narutowicza, Polskiej Organizacji Wojskowej, rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Pomorska, plac Wolności, Legionów, Gdańska, Kopernika, aleja Włókniarzy, aleja Bandurskiego, Karolewska, Bratysławska, aleja Wyszyńskiego – RETKINIA

Najprostszy objazd dla tramwajowej linii 12 można wyznaczyć ulicami Kilińskiego, Pomorską, Legionów do Gdańskiej. Kontynuowanie podróży w kierunku ścisłego Centrum czy Zdrowia byłoby wtedy możliwe zastępczą linią Z9, odjeżdżającą z dworca Łódź Fabryczna.

Linia 13 ZMIANA TRASY
CMENTARZ ZARZEW – Lodowa, Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińska, aleja Piłsudskiego, aleja Mickiewicza, aleja Włókniarzy, Limanowskiego, Aleksandrowska – TEOFILÓW – Aleksandrowska, Limanowskiego, aleja Włókniarzy, aleja Mickiewicza, aleja Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Przybyszewskiego, Lodowa – CMENTARZ ZARZEW

Przekierowanie tramwajowej linii 13 na trasę W-Z bez wjazdu w ulice Kopcińskiego i Narutowicza, zamiast przez ulicę Kilińskiego, zapobiegnie opóźnieniom tramwajów na tej ostatniej ulicy. Pomimo, że ulica Kilińskiego miała być dedykowana transportowi zbiorowemu, to bywa wykorzystywana także przez indywidualnych kierowców. Żeby móc w miarę komfortowo kontynuować podróż w kierunku ścisłego Centrum czy Zdrowia, trzeba dostać się do zastępczej linii Z9, odjeżdżającej z dworca Łódź Fabryczna.

Linia Z9 NOWA LINIA
DWORZEC ŁÓDŹ FABRYCZNA – aleja Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Jaracza, Więckowskiego, Gdańska, Zielona, Legionów, Konstantynowska, Krakowska, Minerska – MINERSKA – Minerska, Krańcowa, Konstantynowska, Legionów, Zielona, Gdańska, Próchnika, Rewolucji 1905 roku, Sterlinga, plac Dąbrowskiego, Narutowicza, Rodziny Scheiblerów, rodziny Poznańskich – DWORZEC ŁÓDŹ FABRYCZNA

Zastępcza linia Z9 ma za zadanie zapewnić transport na ciągu ulic Narutowicza, Zielonej oraz Konstantynowskiej za niekursujące linie 9, 12 i 13. Z uwagi na jednokierunkowe ulice w ścisłym centrum zaproponowałem trasę równoległymi ulicami Jaracza i Więckowskiego – w kierunku zachodnim oraz Próchnika i Rewolucji 1905 roku – w kierunku wschodnim. Przystanek początkowy w rejonie biurowca Nowa Fabryczna dawałby możliwość przesiadki na linie 51A, 51B, 53A, 53B, 53C, 53D, 53E, 57, 58A, 58B, 61, 77, 85A, 85B, 86A, 86B oraz Z13. Z kolei pod wejściem zachodnim dworca Łódź Fabryczna byłyby możliwe przesiadki na linie 1, 5, 9, 12, 18, 57, 86A, 86B oraz Z9. Na tymczasową krańcówkę można by także zaadaptować parking dla autobusów przy starej Krakowskiej. Inaczej autobusy musiałyby przejechać ulicami Minerską i Krańcową, żeby znów wyjechać na Konstantynowską.

Linia Z13 ZMIANA TRASY
DĄBROWA NIŻSZA – Śląska, Kilińskiego, Broniewskiego, aleja Śmigłego Rydza, Kopcińskiego, Jaracza, Sterlinga, plac Dąbrowskiego, Narutowicza, rodziny Scheiblerów, rodziny Poznańskich – DWORZEC ŁÓDŹ FABRYCZNA – rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Narutowicza, Kopcińskiego, aleja Śmigłego Rydza, Niższa – DĄBROWA NIŻSZA

Z uwagi na brak obsługi ulic Kopcińskiego i Narutowicza przez tramwajową linię 13, dobrze byłoby wydłużyć linię zastępczą Z13. Najlepszym do tego punktem będzie zespół przystankowy pod wejściem zachodnim dworca Łódź Fabryczna, gdzie dostępne byłyby przesiadki na linie 1, 5, 9, 12, 18, 57, 86A, 86B oraz Z9. Z kolei przystanek początkowy w rejonie biurowca Nowa Fabryczna dawałby możliwość przesiadki na linie 51A, 51B, 53A, 53B, 53C, 53D, 53E, 57, 58A, 58B, 61, 77, 85A, 85B, 86A, 86B oraz Z9.

Linia N1A ZMIANA TRASY
JANÓW – aleja Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Puszkina, Maszynowa, Służbowa, Dworzec Łódź Widzew, Służbowa, Maszynowa, Puszkina, Rokicińska, aleja Piłsudskiego, aleja Mickiewicza, aleja Kościuszki, Struga, Gdańska, Próchnika, Zachodnia, Lutomierska, Klonowa, Limanowskiego, aleja Włókniarzy, Wielkopolska, Dworzec Łódź Żabieniec, Helska, Brukowa, Limanowskiego, Aleksandrowska, Traktorowa, rondo Pileckiego, Rojna, rondo Sosnkowskiego, Rojna, rondo Muszyńskiego, Rydzowa, Aleksandrowska, Aleksandrów Łódzki: Wojska Polskiego, Warszawska – ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI (TARGOWY RYNEK) – Warszawska, Wojska Polskiego, Szatonia, Łódź: Aleksandrowska, Rydzowa, rondo Muszyńskiego, Rojna, rondo Sosnkowskiego, Rojna, rondo Pileckiego, Traktorowa, Aleksandrowska, Woronicza, Dworzec Łódź Żabieniec, Wielkopolska, aleja Włókniarzy, Limanowskiego, Klonowa, Lutomierska, Zachodnia, Więckowskiego, Gdańska, Struga, aleja Kościuszki (zawrotka przez torowisko), aleja Mickiewicza, aleja Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Maszynowa, Dworzec Łódź Widzew, Służbowa, Maszynowa, Puszkina, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, aleja Hetmańska – JANÓW

Linia N1B ZMIANA TRASY
JANÓW – aleja Hetmańska, Zakładowa, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Puszkina, Maszynowa, Służbowa, Dworzec Łódź Widzew, Służbowa, Maszynowa, Puszkina, Rokicińska, aleja Piłsudskiego, aleja Mickiewicza, aleja Kościuszki, Struga, Gdańska, Próchnika, Zachodnia, Lutomierska, Klonowa, Limanowskiego, aleja Włókniarzy, Wielkopolska, Dworzec Łódź Żabieniec, Helska, Brukowa, Limanowskiego, Aleksandrowska, Traktorowa, rondo Pileckiego, Rojna, rondo Sosnkowskiego, Rojna, rondo Muszyńskiego, Rojna – TEOFILÓW ROJNA – Rojna, rondo Muszyńskiego, Rojna, rondo Sosnkowskiego, Rojna, rondo Pileckiego, Traktorowa, Aleksandrowska, Woronicza, Dworzec Łódź Żabieniec, Wielkopolska, aleja Włókniarzy, Limanowskiego, Klonowa, Lutomierska, Zachodnia, Więckowskiego, Gdańska, Struga, aleja Kościuszki (zawrotka przez torowisko), aleja Mickiewicza, aleja Piłsudskiego, Rokicińska, Puszkina, Maszynowa, Dworzec Łódź Widzew, Służbowa, Maszynowa, Puszkina, Przybyszewskiego, Książąt Polskich, Zakładowa, aleja Hetmańska – JANÓW

Linia N2 ZMIANA TRASY
RETKINIA – Popiełuszki, Kusocińskiego, Armii Krajowej, aleja Wyszyńskiego, aleja Waltera Janke, aleja Bandurskiego, aleja Włókniarzy, Kopernika, Żeromskiego, Skłodowskiej Curie, Struga, Wólczańska, Zamenhofa, aleja Kościuszki, Struga, Gdańska, Próchnika, Zachodnia, Zgierska, Bałucki Rynek, Łagiewnicka, Sikorskiego, Zgierska, Świtezianki – RADOGOSZCZ WSCHÓD – Świtezianki, Zgierska, Sikorskiego, Łagiewnicka, Bałucki Rynek, Zgierska, Limanowskiego, Zachodnia, Więckowskiego, Gdańska, Struga, aleja Kościuszki, aleja Mickiewicza, Żeromskiego, Kopernika, aleja Włókniarzy, Karolewska, aleja Włókniarzy, aleja Bandurskiego, aleja Wyszyńskiego, Armii Krajowej, Kusocińskiego, Popiełuszki – RETKINIA

Linia N3A NOWA LINIA
INSTYTUT CZMP – Matek Polskich (jezdnia zachodnia), Paradna, Rzgowska, Bankowa, Śląska, Kilińskiego, Broniewskiego, Rzgowska, Sieradzka, Piotrkowska, plac Niepodległości, Rzgowska, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Tymienieckiego, Sienkiewicza, aleja Mickiewicza, aleja Kościuszki, Struga, Gdańska, Więckowskiego, Zielona, Kasprzaka, Drewnowska, aleja Unii Lubelskiej, Srebrzyńska, Biegunowa, Krakowska, Złotno, Rąbieńska, Traktorowa, rondo Pileckiego, Rojna, rondo Sosnkowskiego, Rojna, rondo Muszyńskiego, Rojna – TEOFILÓW ROJNA – Rojna, rondo Muszyńskiego, Rojna, rondo Sosnkowskiego, Rojna, rondo Pileckiego, Traktorowa, Rąbieńska, Złotno, Krakowska, Biegunowa, Srebrzyńska, aleja Unii Lubelskiej, Drewnowska, Kasprzaka, 1 Maja, Żeromskiego, Próchnika, Gdańska, Struga, aleja Kościuszki, Zamenhofa, Nawrot, Kilińskiego, aleja Piłsudskiego, Sienkiewicza, Tymienieckiego, Kilińskiego, Dąbrowskiego, Rzgowska, Sieradzka, Piotrkowska, plac Niepodległości, Rzgowska, Broniewskiego, Kilińskiego, Śląska, Bankowa, Rzgowska, Paradna, Matek Polskich (jezdnia zachodnia) – INSTYTUT CZMP

Linia N3B NOWA LINIA
INSTYTUT CZMP – Matek Polskich (jezdnia zachodnia), Paradna, Trybunalska, Kosynierów Gdyńskich, Łazowskiego, Strażacka, Rzgowska, Bankowa, Śląska, Kilińskiego, Broniewskiego, Rzgowska, Sieradzka, Piotrkowska, plac Niepodległości, Rzgowska, Dąbrowskiego, Kilińskiego, Tymienieckiego, Sienkiewicza, aleja Mickiewicza, aleja Kościuszki, Struga, Gdańska, Więckowskiego, Zielona, Kasprzaka, Drewnowska, aleja Unii Lubelskiej, Srebrzyńska, Biegunowa, Krakowska, Złotno, Rąbieńska, Traktorowa, rondo Pileckiego, Rojna, rondo Sosnkowskiego, Rojna, rondo Muszyńskiego, Rojna – TEOFILÓW ROJNA – Rojna, rondo Muszyńskiego, Rojna, rondo Sosnkowskiego, Rojna, rondo Pileckiego, Traktorowa, Rąbieńska, Złotno, Krakowska, Biegunowa, Srebrzyńska, aleja Unii Lubelskiej, Drewnowska, Kasprzaka, 1 Maja, Żeromskiego, Próchnika, Gdańska, Struga, aleja Kościuszki, Zamenhofa, Nawrot, Kilińskiego, aleja Piłsudskiego, Sienkiewicza, Tymienieckiego, Kilińskiego, Dąbrowskiego, Rzgowska, Sieradzka, Piotrkowska, pl. Niepodległości, Rzgowska, Broniewskiego, Kilińskiego, Śląska, Bankowa, Rzgowska, Strażacka, Łazowskiego, Kosynierów Gdyńskich, Trybunalska, Paradna, Matek Polskich (jezdnia zachodnia) – INSTYTUT CZMP
fot. Zarząd Dróg i Transportu

Linia N4A TRASA ZMIENIONA
CHOCIANOWICE IKEA – Pabianicka, Rudzka, Przestrzenna, Starorudzka, Demokratyczna, Mierzyńskiego, Gombrowicza, Pabianicka, Piotrkowska, Sieradzka, Wólczańska, Wróblewskiego, aleja Politechniki, Żeromskiego, Skłodowskiej Curie, Struga, Wólczańska, Zamenhofa, aleja Kościuszki, Struga, Gdańska, Próchnika, Rewolucji 1905 roku, Sterlinga, Północna, Źródłowa, Palki, Telefoniczna, Pieniny, Giewont, Pomorska, Juhasowa – STOKI SKALNA – Skalna, Dębowskiego, Zbocze, Pieniny, Telefoniczna, Palki, Źródłowa, Północna, Sterlinga, Jaracza, Więckowskiego, Gdańska, Struga, aleja Kościuszki, aleja Mickiewicza, aleja Politechniki, Wróblewskiego, Wólczańska, Sieradzka, Piotrkowska, plac Niepodległości, Pabianicka, Starorudzka, Przestrzenna, Rudzka, Pabianicka – CHOCIANOWICE IKEA

Linia N4B TRASA ZMIENIONA
STOKI SKALNA – Skalna, Dębowskiego, Zbocze, Pieniny, Telefoniczna, Palki, Źródłowa, Północna, Sterlinga, Jaracza, Więckowskiego, Gdańska, Struga, aleja Kościuszki, aleja Mickiewicza, aleja Politechniki, Wróblewskiego, Wólczańska, Sieradzka, Piotrkowska, plac Niepodległości, Pabianicka, Starorudzka, Przestrzenna, Rudzka, Pabianicka, Chocianowice Ikea, Pabianicka, Ksawerów: Łódzka, Pabianice: Partyzancka, Sikorskiego, Nawrockiego, Skargi, Myśliwska, Waltera-Janke, Nawrockiego, Grota-Roweckiego, Kilińskiego Zamkowa, Konopnickiej, Moniuszki, Wiejska, Łaska – PABIANICE (DWORZEC PKP) – Wiejska, Moniuszki, Konopnickiej, Zamkowa, Kilińskiego, Grota Roweckiego, Nawrockiego, Waltera Janke, Myśliwska, Skargi, Nawrockiego, Sikorskiego, Partyzancka, Ksawerów: Łódzka, Łódź: Pabianicka, Rudzka, Przestrzenna, Starorudzka, Demokratyczna, Mierzyńskiego, Gombrowicza, Pabianicka, Piotrkowska, Sieradzka, Wólczańska, Wróblewskiego, aleja Politechniki, Żeromskiego, Skłodowskiej Curie, Struga, Wólczańska, Zamenhofa, aleja Kościuszki, Struga, Gdańska, Próchnika, Rewolucji 1905 roku, Sterlinga, Północna, Źródłowa, Palki, Telefoniczna, Pieniny, Giewont, Pomorska, Juhasowa – STOKI SKALNA

Linia N5A ZMIANA TRASY
JANÓW – aleja Hetmańska, Rokicińska, aleja Piłsudskiego, Niciarniana, Przybyszewskiego, Suwalska, Zarzewska, Rzgowska, plac Niepodległości, Piotrkowska, Sieradzka, Wólczańska, Radwańska, aleja Kościuszki, Struga, Gdańska, Próchnika, Zachodnia, Zgierska, Pojezierska, aleja Włókniarzy, 11 Listopada – RADOGOSZCZ ZACHÓD – 11 Listopada, aleja Włókniarzy, Pojezierska, Zgierska, Zachodnia, Więckowskiego, Gdańska, Struga, aleja Kościuszki, Radwańska, Wólczańska, Sieradzka, Piotrkowska, plac Niepodległości, Rzgowska, Przybyszewskiego, Piwnika Ponurego, Niciarniana, aleja Piłsudskiego, Rokicińska, aleja Hetmańska – JANÓW

Linia N5B ZMIANA TRASY
ANDRESPOL (CERAMICZNA PRZYCHODNIA) – Łódź: Rokicińska, Gajcego, Zakładowa, aleja Hetmańska, Janów krańcówka, Hetmańska, Rokicińska, aleja Piłsudskiego, Niciarniana, Przybyszewskiego, Suwalska, Zarzewska, Rzgowska, plac Niepodległości, Piotrkowska, Sieradzka, Książąt Polskich, Przybyszewskiego, Lodowa, Widzewska, Wałowa, Rokicińska, aleja Piłsudskiego, Niciarniana, Przybyszewskiego, Suwalska, Zarzewska, Sieradzka, Wólczańska, Radwańska, aleja Kościuszki, Struga, Gdańska, Próchnika, Zachodnia, Zgierska, Pojezierska, aleja Włókniarzy, 11 Listopada – RADOGOSZCZ ZACHÓD – 11 Listopada, aleja Włókniarzy, Pojezierska, Zgierska, Zachodnia, Więckowskiego, Gdańska, Struga, aleja Kościuszki, Radwańska, Wólczańska, Sieradzka, Piotrkowska, plac Niepodległości, Rzgowska, Przybyszewskiego, Piwnika Ponurego, Niciarniana, aleja Piłsudskiego, Rokicińska, aleja Hetmańska, Janów, krańcówka, aleja Hetmańska, Zakładowa, Gajcego, Taborowa, Kościelna, Rokicińska, Andrespol: Rokicińska – ANDRESPOL (CERAMICZNA PRZYCHODNIA)

Linia N6 ZMIANA TRASY
DWORZEC ŁÓDŹ DĄBROWA – Dąbrowskiego, Tatrzańska, Broniewskiego, Paderewskiego, rondo Lotników Lwowskich, Pabianicka, Piotrkowska, aleja Mickiewicza, aleja Kościuszki, Struga, Gdańska, Próchnika, Zachodnia, Ogrodowa, Północna, Franciszkańska, Wojska Polskiego, Obrońców Westerplatte, Boya Żeleńskiego, Sporna, Zagajnikowa, Inflancka, Marysińska – MARYSIN STADION – Marysińska, Inflancka, Zagajnikowa, Sporna, Boya Żeleńskiego, Obrońców Westerplatte, Wojska Polskiego, Franciszkańska, Północna, Ogrodowa, Zachodnia, Więckowskiego, Gdańska, Struga, aleja Kościuszki (zawrotka przez torowisko), aleja Mickiewicza, Piotrkowska, Pabianicka, rondo Lotników Lwowskich, Paderewskiego, Broniewskiego, Tatrzańska, Dąbrowskiego – DWORZEC ŁÓDŹ DĄBROWA

Linia N7A ZMIANA TRASY
RETKINIA – Popiełuszki, Maratońska, Waltera-Janke, Nowe Sady, Elektronowa, Obywatelska, aleja Politechniki, Cieszyńska, Pabianicka, aleja Politechniki, Radwańska, aleja Kościuszki, Struga, Gdańska, Próchnika, Rewolucji 1905 roku, Kilińskiego, aleja Rodziny Poznańskich, Polskiej Organizacji Wojskowej, Narutowicza, Konstytucyjna, Pomorska, aleja Palki, Wojska Polskiego, Brzezińska – NOWOSOLNA – Brzezińska, Wojska Polskiego, aleja Palki, Pomorska, Konstytucyjna, Narutowicza, Kopcińskiego, Jaracza, Uniwersytecka, Narutowicza, Polskiej Organizacji Wojskowej, aleja Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Jaracza, Więckowskiego, Gdańska, Struga, aleja Kościuszki, Radwańska, aleja Politechniki, Cieszyńska, Pabianicka, aleja Politechniki, Obywatelska, Nowe Sady, Waltera-Janke, Maratońska, Popiełuszki – RETKINIA

Linia N7B ZMIANA TRASY
RETKINIA – Popiełuszki, Maratońska, Waltera-Janke, Nowe Sady, Elektronowa, Obywatelska, aleja Politechniki, Cieszyńska, Pabianicka, rondo Lotników Lwowskich, aleja Politechniki, Radwańska, aleja Kościuszki, Struga, Gdańska, Próchnika, Rewolucji 1905 roku, Kilińskiego, aleja Rodziny Poznańskich, Polskiej Organizacji Wojskowej, Narutowicza, Kopcińskiego, Pomorska, Tamka, Telefoniczna, aleja Palki, Wojska Polskiego, Brzezińska, Janosika, Telefoniczna – TELEFONICZNA ZAJEZDNIA – Telefoniczna, Janosika, Brzezińska, Wojska Polskiego, aleja Palki, Telefoniczna, Tamka, Pomorska, Kopcińskiego, Jaracza, Uniwersytecka, Narutowicza, Polskiej Organizacji Wojskowej, aleja Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Jaracza, Więckowskiego, Gdańska, Struga, aleja Kościuszki, Radwańska, aleja Politechniki, Cieszyńska, Pabianicka, aleja Politechniki, Obywatelska, Nowe Sady, Waltera-Janke, Maratońska, Popiełuszki – RETKINIA

Linia N8 ZMIANA TRASY
DWORZEC ŁÓDŹ DĄBROWA – Dąbrowskiego, Gojawiczyńskiej, Felińskiego, Tatrzańska, Przybyszewskiego, Przędzalniana, Tuwima, aleja Rodziny Scheiblerów, aleja Rodziny Poznańskich, Kilińskiego, Traugutta, Sienkiewicza, aleja Piłsudskiego, aleja Mickiewicza, aleja Kościuszki – ALEJA KOŚCIUSZKI/STRUGA – aleja Kościuszki, Struga, Wólczańska, Zamenhofa, Sienkiewicza, Traugutta, Kilińskiego, aleja Rodziny Poznańskich, aleja Rodziny Scheiblerów, Tuwima, Przędzalniana, Przybyszewskiego, Tatrzańska, Felińskiego, Gojawiczyńskiej, Dąbrowskiego – DWORZEC ŁÓDŹ DĄBROWA

Linia N9 ZMIANA TRASY
ALEJA KOŚCIUSZKI/STRUGA – aleja Kościuszki, Struga, Żeligowskiego, Zielona, Legionów, Konstantynowska, Konstantynów Łódzki: Łódzka, Jana Pawła II – KONSTANTYNÓW (PARK MIEJSKI) – Jana Pawła II, Łódzka, Łódź: Konstantynowska, Legionów, Zielona, Gdańska, Struga, Wólczańska, Zamenhofa, aleja Kościuszki – ALEJA KOŚCIUSZKI/STRUGA

Na czas objazdów mogłyby zostać uruchomione następujące przystanki: Gdańska – 1 Maja (w kierunku północnym), Gdańska – Więckowskiego Muzeum MS2 (w kierunku południowym), Gdańska – Zielona (w kierunku północnym i południowym), Struga – Gdańska (w kierunku północnym), Gdańska – Struga (w kierunku południowym), Zamenhofa – Kościuszki (w kierunku południowym). Przystanki Kościuszki – Struga/Zamenhofa (w kierunku północnym i południowym) pełniłyby rolę tymczasowego centralnego punktu komunikacji nocnej.

Dodaj komentarz

Kliknij tutaj, aby dodać komentarz

ARCHIWUM

TRANSPORTOWY FLESZ MIESIĄCA

STREFA SPOŁECZNOŚCIOWA

INFORMATOR KOMUNIKACYJNY

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE