fot. Daniel Siwak
bilety i taryfy komunikacja miejska pasażerowie

Nowa taryfa biletowa od 8 października 2022. Nawet z Kartą Łodzianina będzie drogo

Piątek, 7 października to ostatni dzień, kiedy będzie można kupić bilety okresowe jeszcze w starej cenie. Od soboty, 8 października będzie obowiązywała już nowa taryfa biletowa na podróż łódzkimi tramwajami i autobusami. Wszystko za sprawą uchwały Rady Miejskiej w Łodzi nr LXIV/1923/22, która wprowadza nowe opłaty za przejazd. Przed podwyżką nie uchroni się żaden rodzaj biletów. Pasażerowie drożej zapłacą za bilety czasowe, grupowe czy okresowe.

Więcej kosztować będzie także miesięczny Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA), miesięczny Wspólny Bilet Łódzko-Pabianicki (WBŁP), a także miesięczny Wspólny Bilet Łódzko-Zgierski (WBŁZ). Jednocześnie Łódzka Kolei Aglomeracyjna oraz Polregio urealnią (do wartości nowej taryfy LTZ w Łodzi) ceny biletów strefowych w strefie A. Związane jest to z pełnym honorowaniem kolejowo-komunikacyjnym biletów, które obowiązuje już piąty rok.

Zmiana taryfy Lokalnego Transportu Zbiorowego w Łodzi to konsekwencja porozumienia zawartego pomiędzy władzami MPK Łódź oraz związkami zawodowymi, działającymi w miejskiej spółce. Bezterminowy strajk się nie rozpoczął 5 września, ale pieniędzy na wyższe pensje miasto znalazło w kieszeni jego mieszkańców. Zresztą to już druga podwyżka w 2022 roku, bo wcześniej bilety zdrożały z początkiem marca. Wtedy powodem były wyższe opłaty za prąd i paliwo oraz na zwiększone koszty… wynagrodzeń.

KOLEJOWO-KOMUNIKACYJNE HONOROWANIE BILETÓW 2022

Kolejny rok obowiązuje wzajemne honorowanie biletów w granicach miasta Łodzi ograniczonych stacjami/przystankami kolejowymi: Łódź Lublinek, Łódź Radogoszcz Zachód, Łódź Radogoszcz Wschód i Łódź Andrzejów.

Oznacza to, że pasażer, który posiada jednorazowy/okresowy bilet na autobus lub tramwaj MPK Łódź, może podróżować pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej lub Polregio na terenie naszego miasta. Z kolei podróżny posiadający bilet strefowy (w strefie A) jednorazowy/okresowy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej lub Polregio, bez przeszkód pojedzie autobusem lub tramwajem MPK Łódź. Honorowanie biletów Lokalnego Transportu Zbiorowego w Łodzi nie dotyczy przejazdów w pociągach PKP Intercity.

BILETY CZASOWE (STREFA 1+2) – LINIE DZIENNE I NOCNE

Czasowe bilety strefy 1+2 uprawniają do przejazdów z przesiadkami w granicach administracyjnych miasta Łodzi oraz w granicach administracyjnych gmin, z którymi miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne. Wydłużony czas przejazdu dla tego typu biletów będzie obowiązywał do 31 grudnia 2024 roku.

STREFA TARYFOWA 1+2 NA WSZYSTKIE LINIE
RODZAJ BILETÓW normalny ulgowy
Bilet 20-minutowy (ważny 40 minut) 4,40 zł 2,20 zł
Bilet 40-minutowy (ważny 60 minut) 5,60 zł 2,80 zł
BILETY OKRESOWE (STREFA 1) – LINIE DZIENNE I NOCNE

Bilety strefy 1 uprawniają do okresowych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi w granicach administracyjnych miasta Łodzi.

Bilet jednodniowy jest ważny od momentu jego skasowania do godz. 23.59 tego samego dnia. Bilet weekendowy jest ważny od godz. 18.00 w piątek do godz. 03:00 w najbliższy poniedziałek. Bilet pięciodniowy jest ważny od momentu jego skasowania przez pięć kolejnych dni.

STREFA TARYFOWA 1 NA WSZYSTKIE LINIE
(bez Karty Łodzianina)
NA WSZYSTKIE LINIE
(z Kartą Łodzianina)
RODZAJ BILETÓW normalny ulgowy normalny ulgowy
Bilet jednodniowy na okaziciela
18,00 zł
9,00 zł
Bilet weekendowy na okaziciela
18,00 zł
9,00 zł
Bilet 5-dniowy na okaziciela
63,00 zł
31,50 zł
Bilet 30-dniowy imienny 168,00 zł
84,00 zł
140,00 zł
70,00 zł
Bilet 30-dniowy na okaziciela 252,00 zł
126,00 zł
Bilet 90-dniowy imienny 414,00 zł
207,00 zł
344,00 zł
172,00 zł
Bilet 90-dniowy na okaziciela 620,00 zł
320,00 zł
Bilet roczny imienny
1110,00 zł
555,00 zł
BILETY OKRESOWE (STREFA 2) – LINIE DZIENNE I NOCNE

Bilety strefy 2 uprawniają do okresowych przejazdów pojazdami lokalnego transportu zbiorowego tylko w granicach administracyjnych gmin, z którymi miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne.

STREFA TARYFOWA 2 NA WSZYSTKIE LINIE
(bez Karty Łodzianina)
NA WSZYSTKIE LINIE
(z Kartą Łodzianina)
RODZAJ BILETU normalny ulgowy normalny ulgowy
Bilet 30-dniowy imienny 114,00 zł 57,00 zł 94,00 zł 47,00 zł
BILETY OKRESOWE (STREFA 1+2) – LINIE DZIENNE I NOCNE

Bilety strefy 1+2 uprawniają do okresowych przejazdów w granicach administracyjnych miasta Łodzi oraz w granicach administracyjnych gmin, z którymi miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne.

Bilet jednodniowy jest ważny od momentu jego skasowania do godz. 23.59 tego samego dnia. Bilet weekendowy jest ważny od godz. 18.00 w piątek do godz. 03:00 w najbliższy poniedziałek. Bilet pięciodniowy jest ważny od momentu jego skasowania przez pięć kolejnych dni.

STREFA TARYFOWA 1+2 NA WSZYSTKIE LINIE
(bez Karty Łodzianina)
NA WSZYSTKIE LINIE
(z Kartą Łodzianina)
RODZAJ BILETÓW normalny ulgowy normalny ulgowy
Bilet jednodniowy na okaziciela
22,00 zł
11,00 zł
Bilet weekendowy na okaziciela
22,00 zł
11,00 zł
Bilet 5-dniowy na okaziciela
75,00 zł
37,50 zł
Bilet 30-dniowy imienny 202,00 zł
101,00 zł
168,00 zł
84,00 zł
Bilet 30-dniowy na okaziciela 300,00 zł
150,00 zł
Bilet 90-dniowy imienny 496,00 zł
248,00 zł
414,00 zł
207,00 zł
Bilet 90-dniowy na okaziciela 744,00 zł
372,00 zł
Bilet roczny imienny
1332,00 zł
666,00 zł

LINIE KURSUJĄCE W STREFIE 1 (miasto Łódź)
2A, 2B, 3A, 3B, 7, 8A, 8B, 9, 10A, 10B, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, Z1, Z3, Z6, Z13, 51A, 52, 53A, 53E, 54A, 54B, 55, 57, 58A, 58B, 59, 60D, 62, 63, 64A, 64B, 65A, 65B, 66, 68, 69A, 69B, 70, 71A, 71B, 72A, 72B, 73, 75A, 75B, 76, 77, 80, 81, 82A, 83, 85, 86B, 87A, 87B, 89, 90A, 91A, 93, 96A, 96B, 96C, 97B, 99, H, W, N1B, N2, N3A, N3B, N4A, N4C, N5A, N6, N7A, N7B, N8

LINIE KURSUJĄCE W STREFIE 1 (miasto Łódź) I W STREFIE 2 (poza Łodzią)
6, Z41, 43A, 43B, 50A, 50B, 51B, 53B, 53C, 53D, 54C, 54D, 56, 60A, 60B, 60C, 61, 78, 82B, 84B, 90B, 91B, 91C, 92A, 92B, 94, 97A, 6MUK, 201, 202, G1, G2, N1A, N4B, N5B, N9

BILETY DEDYKOWANE (STREFA 1+2) – LINIE DZIENNE I NOCNE

Bilet seniora dostępny jest dla osób, które ukończyły 65. rok życia. Po ukończeniu 70 lat przejazdy są bezpłatne. Bilet juniora dostępny jest dla dzieci od 4. roku życia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole oraz dla dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej, nie dłużej niż do 18. roku życia.

Wspomniane rodzaje biletów dostępne tylko dla posiadaczy Karty Łodzianina tj. między innymi dla osób rozliczających w Łodzi podatek dochodowy od osób fizycznych, będących pełnoletnimi uczniami liceum, technikum bądź szkoły zawodowej czy studentami uczelni wyższej w mieście.

STREFA TARYFOWA 1+2 NA WSZYSTKIE LINIE
(tylko z Kartą Łodzianina)
RODZAJ BILETÓW strefa 1
strefa 1+2
Bilet Seniora 30-dniowy imienny 38,00 zł 51,00 zł
Bilet Seniora roczny imienny 360,00 zł 502,00 zł
Bilet Juniora 30-dniowy imienny 15,00 zł 22,00 zł
Bilet Juniora roczny imienny 144,00 zł 216,00 zł
TARYFA PRZYSTANKOWA (STREFA 1, 2, 1+2) – LINIE DZIENNE

Czasowe bilety strefy 1, 2 lub 1+2 uprawniają do przejazdów w granicach administracyjnych miasta Łodzi oraz/lub w granicach administracyjnych gmin, z którymi miasto Łódź podpisało stosowne porozumienia międzygminne.

Taryfa przystankowa w systemie OPS (Open Payment System) obowiązuje aktualnie tylko na tramwajowych liniach 10A i 10B. Po wejściu do pojazdu (aby rozpocząć kontrakt) oraz przed wyjściem z pojazdu (aby zakończyć kontrakt) należy przyłożyć kartę płatniczą do terminala zamontowanego we wnętrzu.

STREFA TARYFOWA 1, 2, 1+2 NA WYBRANE LINIE
RODZAJ KONTRAKTU
normalny ulgowy
Pierwszy i drugi przystanek
0,90 zł 0,45 zł
Od 3 do 7 przystanków (za każdy) 0,30 zł 0,15 zł
Od 8 do 13 przystanków (za każdy) 0,16 zł 0,08 zł
Od 14 do 20 przystanków (za każdy) 0,12 zł 0,06 zł
Powyżej 21 przystanków (za każdy) 0,08 zł 0,04 zł
OPŁATY DODATKOWE ZA BRAK ULGI LUB WAŻNEGO BILETU

Opłata dodatkowa wystawania jest w formie blankietu Wezwania do zapłaty, potocznie nazywanego “mandatem”, którym de facto nie jest. Kontroler biletów wystawia ją na podstawie okazanego dokumentu tożsamości w przypadku:
– braku ważnego biletu na przejazd komunikacją miejską;
– braku dokumentu uprawniającego do ulgi na przejazd komunikacją miejską;
– braku uprawnień do ulgi wskazanej na bilecie na przejazd komunikacją miejską.

Uwaga! W przypadku konieczności wystawienia Wezwania do zapłaty, nieokazanie dokumentu tożsamości kontrolerowi biletów będzie skutkowało wezwaniem patrolu policji, w celu identyfikacji pasażera.

OPŁATY DODATKOWE ZA BRAK ODPOWIEDNICH DOKUMENTÓW
TERMIN PŁATNOŚCI
RODZAJ OPŁATY
do 7 dni po 7 dniach
Opłata za BRAK WAŻNEGO BILETU 257,60 509,60 zł
Opłata za BRAK DOKUMENTU O ULDZE 254,80 506,80
Opłata za BRAK UPRAWNIEŃ DO ULGI 173,60 341,60
OPŁATA MANIPULACYJNA za anulowanie 15,00 zł

ARCHIWUM

STREFA SPOŁECZNOŚCIOWA

DOCENIASZ MOJĄ PASJĘ?

Postaw mi kawę na buycoffee.to

INFORMATOR KOMUNIKACYJNY