inwestycje mieszkańcy samorząd

UMŁ chce społecznej kontroli inwestycji. Zaglądam do projektu zarządzenia, i to nie może być wersja finalna

fot. Daniel Siwak

Zgodnie z obietnicą z Transportowego Komentarza Tygodnia wracam do tematu kontroli społecznej inwestycji i planów Urzędu Miasta Łodzi w tym zakresie. W przedostatnim tygodniu kwietnia odbyło się w Fabryce Aktywności Miejskiej spotkanie konsultacyjne “Społeczny nadzór nad Inwestycjami”. Jak łatwo się domyśleć, było poświęcone nowej firmie kontroli nad inwestycjami w Łodzi, którą mieliby wykonywać sami łodzianie. Najwidoczniej magistrat zmienił podejście względem 2022 roku. Pewnym novum byłaby sformalizowana forma, bo na potrzeby tego rozwiązania powstał projekt zarządzenia Prezydenta Miasta Łodzi.

“Ogłaszam przeprowadzenie w terminie od 1 maja 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku konsultacji społecznych dotyczących społecznego nadzoru i odbioru inwestycji w Łodzi w latach 2024 i 2025”. Nadzór nad realizacją zarządzenia został powierzony dyrektorowi Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi. Na razie jest nim Robert Kolczyński, który nie raz wypowiadał się publicznie o planach miasta. Biorąc pod uwagę, że większość planowanych teraz inwestycji powinna zakończyć się pomiędzy 2026 a 2028 rokiem, to za dwa lata będziemy mieli do czynienia z kolejną wersją dokumentu.

Na sam początek warto podkreślić, że społeczna kontrola inwestycji dotyczyłaby różnych inwestycji miasta w tym m.in. dróg i infrastruktury z nimi związanej, terenów zielonych czy budynków będących własnością gminy. Tak przynajmniej definiuje to projekt zarządzenia. Pamiętajmy, że sformalizowanie takiego sposobu kontroli inwestycji nie spowoduje jednak, że mieszkańcy sami z siebie nie wyruszą na miejskie place budów, żeby obserwować ich postępy.

Co kwartał lista inwestycji do społecznej kontroli przez mieszkańców

Co więc mamy w projekcie dokumentu? Do 30. dnia każdego kolejnego kwartału roku kalendarzowego, czyli w styczniu, w kwietniu, w lipcu i w październiku, realizatorzy inwestycji (np. Zarząd Inwestycji Miejskich, Zarząd Dróg i Transportu czy Łódzkie Inwestycje) mają przekazazywać do Biura Aktywności Miejskiej listę inwestycji. Takie założenie znajduje się w ogłoszeniu, które jest załącznikiem do planowanego zarządzenia. Wspomniane inwestycje mają zostać poddane konsultacjom, czyli społecznej kontroli mieszkańców, a ich lista ma trafić na stronę internetową www.uml.lodz.pl/decydujemy.

Zarządzenie wskazuje, żeby mieszkańców angażowano na trzech etapach: 1) przed rozpoczęciem przygotowywania projektu, 2) na etapach, na których poznanie oczekiwań mieszkańców jest istotne dla jakości i sposobu prowadzenia danej inwestycji, 3) przed końcowym odbiorem inwestycji. Na każdym z nich przez minimum 14 dni ma być dostępny formularz konsultacyjny, za pomocą którego mieszkańcy mogą przekazać swoje uwagi. Poza tym przed przygotowywaniem projektu oraz na przed końcowym odbiorem ma być zorganizowane na terenie inwestycji spotkanie konsultacyjne. Natomiast przed pierwszym z wymienionych etapów może (ale nie musi) zostać zorganizowany dyżur konsultacyjny lub publiczne protokołowane spotkanie – także z wykorzystaniem Teamsa czy Skypa. Niestety, nie wiadomo czym ma być ów dyżur, bo nie wyjaśniono tego pojęcia.

Informacje o wspomnianych spotkaniach na każdym etapie mają być rozsyłane przez realizatorów inwestycji do Rad Osiedli, Młodzieżowej Rady Miejskiej w Łodzi, Miejskiej Rady Seniorów czy do komisji, która jest właściwa ze względu na inwestycję. Wiadomo, że te drogowe i komunikacyjne trafiać będą raczej do Komisji Transportu i Ruchu Drogowego. Poza tym informacja ma trafić do organizacji pozarządowych oraz grup formalnych/nieformalnych zaangażowanych w inwestycję. Tutaj widać, że przygotowujący projekt inspirowali się uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie wprowadzenia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych.

W ciągi 14 dni od terminów spotkań, dyżurów czy daty zakończenia zbierania formularzy, do Biura Aktywności Miejskiej muszą trafić protokoły oraz zbiór propozycji mieszkańców. To wszystko po odpowiednim przetworzeniu ma być publiczne dostępnymi informacjami. Będzie można je znaleźć na wspomnianej już stronie www.uml.lodz.pl/decydujemy.

Informacja zwrotna od mieszkańców tylko na formularzu (papierowym)?

Ciekawa jest też rola strony internetowej www.uml.lodz.pl/decydujemy. To na niej łodzianie dowiedzą się o konkretnych terminach spotkań na terenie inwestycji czy terminach dyżurów konsultacyjnych. Terminy te mają się znaleźć na wspomnianej stronie z 7-dniowym wyprzedzeniem. Co ciekawe, mamy także wyjaśnienie, że na tej www będzie można znaleźć (cytuję): “informacje o terminie i miejscu składania propozycji i opinii na formularzu, o którym mowa” w ogłoszeniu.

To istotne, ponieważ w takim kształcie ograniczona zostaje możliwość przekazania informacji zwrotnej przez mieszkańców. Z projektu zarządzenia wynika, że formularz trzeba będzie pobrać, wypełnić i przekazać jego papierową wersję. Nie ma bowiem tam ani słowa o opcji w wersji elektronicznej – na stronie www czy opcji przesłania wypełnionego formularza pocztą elektroniczną. A warto wspomnieć, że jeszcze pod koniec stycznia uwagi na formularzu elektronicznym, można było wysłać przy Wielkich Konsultacjach Tramwajowych poprzez platformę VOX Populi.

Ważna sprawa, na którą od razu warto zwrócić uwagę. Opinie i propozycje mieszkańców nie będą rozpatrywane jeżeli: przekazane zostaną w innej formie niż przygotowany przez UMŁ formularz konsultacyjny lub nie zostaną zaprotokołowane podczas spotkań/dyżurów z urzędnikami. Co więcej, nie będą brane pod uwagę także opinie i propozycje mieszkańców, które zostały przekazane po terminie zamieszczonym na stronie www.uml.lodz.pl/decydujemy.

Co jeszcze miejscy urzędnicy powinni wziąć pod uwagę?

  • dodanie, że pierwszy etap powinien obejmować także okres przygotowywania koncepcji, które są wykorzystywane do późniejszego przygotowania projektów;
  • możliwość zbierania propozycji mieszkańców drogą elektroniczną (mailem) lub poprzez elektroniczny formularz;
  • obowiązek publikowania stanowiska realizatora inwestycji do zebranych uwag i propozycji mieszkańców – w tym samym terminie, w którym zostaną opublikowane protokoły ze spotkań dyżurów czy zbieraniu formularzy;
  • uściślenie, że zebrane informacje powinny zostać zamieszczone na stronie www.uml.lodz.pl/decydujemy w ciągu 21 dni (ale nie później niż 30 dni) od terminów spotkań, dyżurów czy daty zakończenia zbierania formularzy;
  • przekazywanie informacji o rezultatach każdego etapu do przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi;
  • w czasie trwania społecznej kontroli inwestycji wyznaczenie osób kontaktowych po stronie realizatorów;
  • montaż kamer on-line w kilku miejscach inwestycji (uwaga ze spotkania);

Jeszcze wczoraj, 3 maja sprawdzałem, czy na stronach UMŁ dostępne jest już pełne zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi ws. konsultacji dotyczących społecznego nadzoru i odbioru inwestycji. Na razie taki dokument nie został opublikowany. Jednak możemy już śmiało wytypować kilka najbliższych potencjalnych inwestycji. To odbiór kończonych ulic: Wojska Polskiego, Konstantynowskiej i Przybyszewskiego (dwa odcinki + wiadukt) oraz początek prac na ulicach: Krakowskiej, Szczecińskiej, Franciszkańskiej wraz z krańcówką w parku Staromiejskim czy Śmigłego-Rydza i Niższej.


PODOBAJĄ CI SIĘ PORUSZANE TEMATY?
Postaw mi kawę na buycoffee.to

Dodaj komentarz

Kliknij tutaj, aby dodać komentarz

ARCHIWUM

STREFA SPOŁECZNOŚCIOWA

DOCENIASZ MOJĄ PASJĘ?

Postaw mi kawę na buycoffee.to

INFORMATOR KOMUNIKACYJNY